Phone : (024) 335 47 252

Giới thiệu

Giới thiệu

Thông tin chung

1. Tên công ty:

    - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

    - Tên giao dịch quốc tế: Ha Tay Trading Joint Stock Company

    - Tên viết tắt: HTT Jsc.

    - Mã chứng khoán: HTT

2. Trụ sở Công ty: Tầng 3, số 7 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

3. Điện thoại/Fax: 04.335 47 252 / 04.335 43 224

4. Email: congtycptmhatay@gmail.com

5. Website: thuongmaihatay.vn

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500443384 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2003, thay đổi lần thứ 14 ngày 01/03/2016

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971