Phone : (024) 335 47 252

Tin tức

Tin tức

Đăng ký tuyển dụng

Liên hệ với chúng tôi:

- Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà 89 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

- Người phụ trách: Ms. Phương - Trưởng phòng TCHC (091 503 1130)

- Điện thoại: (024) 33 11 3053

Nộp đơn/CV tuyển dụng theo:

- Email: congtycptmhatay@gmail.com

- Email: tuyendung@thuongmaihatay.vn

HTT: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu

2016-12-23 21:29:01

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 113/2016/GCNCP-VSD ngày 30/09/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây - mã chứng khoán: HTT

Chi tiết
Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971