Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo và quyết định về việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh( HOSE)

2017-06-28 18:58:07

Quyết định và thông báo vể việc niêm yết cổ phiếu và ngày giao dich đầu tiên của mã chứng khoán HTT do Công ty cổ phần thương mại Hà Tây niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết
Công ty Thương mại Hà Tây thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2017-03-08 14:10:07

Công ty Thương mại Hà Tây thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết
Công ty Thương mại Hà Tây nộp hồ sơ niêm yết mới tại HOSE

2016-09-28 09:45:00

Công ty Thương mại Hà Tây đã nộp hồ sơ niêm yết mới tại HOSE

Chi tiết
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thương mại Hà Tây

2016-09-28 09:42:38

Ngày 15/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau...

Chi tiết
Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971