Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

2017-03-24 11:29:04

Ngày 23/03/2017 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Tây Mở Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017. Tại hội trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Tây, số 7 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, TP.Hà Nội

Chi tiết
Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2017-03-24 09:33:38

Công ty Cổ phần Thương Mại Hà Tây trân trọng thông báo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chi tiết
Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971