Phone : (024) 335 47 252

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại: các sản phẩm hàng điện như đèn, dây diện; thiết bị vệ sinh, nguyên vật liệu và các sản phẩm sử dụng trong xây dựng:

- Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị điện

- Dịch vụ khách sạn, ăn uống, vui chơi, giải trí.

- Xuất nhập khẩu hàng hóa

- Kinh doanh các mặt hàng kim khí, điện máy, hàng công nghệ phẩm, nông sản, hải sản, thực phẩm, lương thực, rượu, bia nước giải khát;

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây có bề dầy kinh nghiệm, có trình độ tổ chức quản lý và điều hành công việc hiệu quả, chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê.

Công ty có đội ngũ chuyên viên có năng lực, có trình độ chuyên mô cao, nhiệt tình và nghiêm túc, có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và điều hành ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc, đủ khả năng triển khai những dự án lớn với yêu cầu và chất lượng cao.

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã và đang đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê. 

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971