Phone : (024) 335 47 252

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ quản lý tòa nhà

Trên cơ sở tích lũy những kinh nghiệm quản lý và học hỏi, chọn lọc các tiêu chuẩn, quy trình quản lý hiện đại để góp phần vào việc tăng cường sự phối hợp giữa cư dân và chủ đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả, Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn và luôn phục vụ với phương châm Tận tay – Tận tâm.

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971