Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

Công ty Thương mại Hà Tây nộp hồ sơ niêm yết mới tại HOSE

2016-09-28 09:45:00

Ngày 14/12/2016, Công ty Thương mại Hà Tây đã nộp hồ sơ niêm yết mới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và được HOSE chấp nhận.

Thông báo chính thức từ HOSE, xin mời nhấn vào đường link tại đây

Có thể bạn quan tâm

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971