Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thương mại Hà Tây

2016-09-28 09:42:38

Ngày 15/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây

- Địa chỉ: Số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 043 3547252    Fax: 043 3543224

- Website: www.thuongmaihatay.vn

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0500443384 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 23/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/03/2016 với vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng.

 

Để xem chi tiết văn bản bạn vui lòng tham khảo tại đây hoặc download văn bản tại đây

Có thể bạn quan tâm

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971