Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

Thông báo và quyết định về việc niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh( HOSE)

2017-06-28 18:58:07

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY 
HA TAY JOINT STOCK COMPANY
www.thuongmaihatay.vn

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 221/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cấp ngày 27 tháng 06 năm 2017
Công ty cổ phần thương mại Hà Tây trân trọng công bố việc niêm yết chính thức và giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM như sau:

1. Tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
Tên tiếng Anh: HA TAY JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: số 7 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04. 2347 0288
Fax: 04.3345 3234
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0500443384 do sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2003, thay đổi lần thứ 14 ngày 01/03/2016
3. Vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

– Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần thương mại Hà Tây

– Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu
– Mã chứng khoán HTT
– Số lượng Cổ phiếu đăng ký niêm yết 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu)
– Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá) 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
– Giá niêm yết khởi điểm 12.600đ/cổ phiếu
– Ngày bắt đầu giao dịch tại SGDCK TPHCM 05/07/2017

Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

Có thể bạn quan tâm

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971