Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 LẦN 2 NGÀY 16/8/2019

2019-08-16 13:43:44

Xem chi tiết tại đây

Có thể bạn quan tâm

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971