Phone : (024) 335 47 252

Tin tức

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/01

2019-01-21 09:27:41

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

KDC - CTCTP Tập đoàn KIDO – Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của KDC đạt trên 7.600 tỷ đồng, tăng 8,4% chủ yếu nhờ mảng kinh doanh dầu ăn. Lợi nhuận gộp cả năm đạt gần 1.293 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2017.

PNJ - CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Quý IV/2018 doanh thu thuần đạt 4.065 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và đạt 265,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2018, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước đó.

Lũy kế năm 2018, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 14.573 tỷ đồng, tăng 33%. Lợi nhuận sau thuế 960,16 tỷ đồng. Trong khi đầu năm 2018, PNJ đặt kế hoạch lãi sau thuế 882,4 tỷ đồng và với kết quả thực hiện nói trên PNJ đã hoàn thành vượt gần 9% chỉ tiêu đề ra.

VIS - CTCP Thép Việt Ý - Đã báo lỗ nặng hơn 195 tỷ đồng trong quý 4/2018. Tính chung cả năm 2018, Công ty báo lỗ tới hơn 326 tỷ đồng, con số lỗ kỷ lục kể từ khi niêm yết tới nay.

TRC - Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh – Quý 4/2018 doanh thu thuần đạt 117,1 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Nhờ khoản lợi nhuận khác đạt 67,4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, nên lợi nhuận sau thuế quý cuối năm đạt 66 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế cả năm 2018, TRC đạt 353 tỷ đồng doanh thu thuần và 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 12% và 17% so với năm 2017.

HND - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng - Nhờ chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm lần lượt 107 tỷ đồng và 53 tỷ đồng so với năm 2017 vẫn lãi trước thuế hơn 456 tỷ đồng trong năm 2018, tương ứng mức tăng 9% so với năm trước. Với kết quả này, Công ty đã vượt chỉ tiêu lãi trước thuế 2018 đến 66%.

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Thông báo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu hợp nhất 6.940,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 255,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240,6 tỷ đồng.

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú - Đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần đạt 288 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 48,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2018, DPR đạt doanh thu 805 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 245,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 20% so với năm trước.

ASM - CTCP Tập đoàn Sao Mai - Ngày 18/1, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 7%. Theo đó, cổ tức năm 2017 là 5%, và năm 2018 là 2%.

DGW - CTCP Thế Giới Số - Thông báo kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu 5.943 tỷ đồng và 109,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2018, DGW đặt mục tiêu doanh thu 7.150 tỷ đồng và 137 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

LDG - CTCP Đầu tư LDG - Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần đạt 1.113,7 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 326 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2018, LDG đạt doanh thu hơn 1.718 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước và lợi nhuận sau thuế 603 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ đạt 283 tỷ đồng.

HMC - CTCP Kim khí TP.HCM – VN Steel - Ngày 31/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 01/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/2/2019.

PVB - CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam - Đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 38,6 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của PVB đạt 202,5 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 59%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NKG - CTCP Thép Nam Kim - Quỹ ngoại Norges Bank đã mua 180.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 nhà đầu tư liên quan từ 38.273.000 cp (tỷ lệ 21,027%) lên 38.093.000 cp (tỷ lệ 20,929%). Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2019.

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Ông Đoàn Hữu Hà Vinh, Phó TGĐ, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Vinh sở hữu 355.740 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/1 đến 17/1/2019.

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - Quỹ ngoại Norges Bank đã bán 110.120 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 nhà đầu tư liên quan từ 11.387.516 cp (tỷ lệ 23,048%) xuống 11.277.396 cp (tỷ lệ 22,825%). Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2019.

QNS - CTCP Đường Quảng Ngãi - Ông Đặng Phú Quý, Ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.571.532 cp (tỷ lệ 0,54%). Giao dịch thực hiện từ 18/12/2018 đến 15/1/2019.

VIE - CTCP Công nghệ viễn thông Viteco - Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 608.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 682.800 cp (tỷ lệ 43,73%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/1/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIE, cùng ngày, ông Đỗ Mạnh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 156.500 cp (tỷ lệ 10,02%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội - Dự kiến mua lại hơn 108 triệu cp theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chua phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 29/01/2019 – 27/02/2019.

REE - CTCP Cơ điện lạnh - Quỹ ngoại Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 350.918 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 77.161.503 cp (tỷ lệ 24,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/1 đến 22/2/2019.

TEG - CTCP BĐS và Xây dựng Trường Thành - Ông Hoàng Đình Lợi, Phó Chủ tịch, đăng ký bán toàn bộ 1.250.640 cp (tỷ lệ 6,43%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 20/2/2019.

BWE - CTCP Nước và Môi trường Bình Dương - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Trí – Thành viên HĐQT đăng ký thoái vốn toàn bộ 2,85 triệu cổ phiếu BWE sở hữu, tỷ lệ 1,9% từ ngày 22/1 đến 20/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Theo InfoNet/HNX&HSX

Có thể bạn quan tâm

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971